Trama 现代双人床 设计师 Pianca

基本款的特点出人意料。Trama 是对经典四脚床的现代重新诠释,设计新颖,线条清晰流畅。Paglia di Vienna床头板因其六边形的几何轮廓,成为精致而抢手的元素。床架和床头板的整体结构选用实木,其坚固性和自然美感通过手工工艺和连续、动态的轮廓得到了加强。

FSC_C135945_100_Wood_Landscape_WhiteOnBlack_r_IhZMdQ
https://pianca.com/wp-content/uploads/2023/06/PIANCA_Trama_paglia-di-vienna_BIG_O_01.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2023/06/PIANCA_Trama_paglia-di-vienna_SMALL_V_01.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2023/06/PIANCA_Trama_paglia-di-vienna_BIG_V_01.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2023/06/PIANCA_Trama_paglia-di-vienna_BIG_O_03.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2023/06/PIANCA_Trama_paglia-di-vienna_BIG_O_02.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2023/06/PIANCA_Trama_paglia-di-vienna_BIG_V_02.jpg
https://pianca.com/wp-content/uploads/2023/06/PIANCA_Trama_paglia-di-vienna_SMALL_V_02.jpg

饰面

结构

Borgogna Borgogna
Canaletto Canaletto
Frassino Lino Frassino Lino
Frassino Miele Frassino Miele
Frassino Castano Frassino Castano
Frassino Antracite Frassino Antracite
Frassino Nero Frassino Nero

床头板

Paglia di Vienna Paglia di Vienna

更多信息?

请输入您的详细信息并提交请求:我们将尽快回复您。

  查看信息告知,用户应,
  表示同意表示不同意
  用于市场营销目的的数据处理

  找到附近的Pianca商店

  聯繫我們

  请在此处输入您的电子邮件,订阅我们的新闻简报:

  Required field
  Subscribe to Newsletter